اطلاعیه ها :
وضعیت ثبت نام: فعال آذر ۱۳۹۹
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت - آذرماه 1399
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت - آذرماه 1399