اطلاعیه ها :
وضعیت ثبت نام: غیر فعال بهمن ۱۳۹۹
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت - بهمن ماه 1399
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت - بهمن ماه 1399