ضرورت ارسال تائيديه خلاصه اهم مقررات عمومی نمایشگاه

مشاركت كنندگان محترم لطفا فايل مربوط به  خلاصه اهم مقررات عمومی نمایشگاه را دانلود نموده، تصوير مهر و امضا شده آن را به شماره 09209892460 از طريق واتساپ ارسال نمائيد.