به تعویق افتادن زمان نمایشگاه صنعت

مشاركت كنندگان محترم بيستمين نمايشگاه صنعت تهران
با سلام و احترام
به اطلاع مي رسانيم به دليل موضوعات مرتبط با اپيدمي ويروس كرونا، دستورات ستاد مقابل با كرونا و محدود شدن زمانهاي برگزاري نمايشگاهها (به تعويق افتادن نمايشگاههاي اسفند ٩٨ و سه ماه اول سال ٩٩) و همچنين به منظور كسب زمان بيشتر براي تثبيت وضعيت موجود، جهت هر چه بهتر برگزار شدن نمايشگاه صنعت، بنا به تصميم شركت سهامي نمايشگاهها و طبق توصيه هاي ستاد كرونا در خصوص عبور از زمان احتمالي پيك اين بيماري كه احتمالا در شهريور و مهر ماه خواهد بود، برگزاري نمايشگاه صنعت با حدود يك ماه تاخير  بطور قطعي در تاريخ ١٦ الي ١٩ آبان ماه برگزار خواهد شد.