اخذ اجازه استمرار برگزاری نمایشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور

لطفا جهت مشاهده نامه مربوط به  اخذ اجازه استمرار برگزاری نمایشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور اینجا را کلیک فرمائید.