تکمیل ظرفیت پذیرش ثبت نام در نمایشگاه صنعت

باسلام

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام در بخش داخلی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت میرساند با توجه به تکمیل ظرفیت پذیرش کلیه شرکتهایی که از تاریخ 96/04/01 اقدام به ثبت نام یا واریز وجه نمایند در لیست رزرو قرار خواهند گرفت و این شرکت تعهدی در قبال تامین قطعی فضای مورد درخواست نخواهد داشت.

با تشکر
ستاد هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت