اطلاعیه مهم- تغییر در نحوه ارائه طرح های پیمانکاران غرفه ساز

اطلاعیه شماره 9- نحوه اخذ تائیدیه غرفه سازی
 
به استحضار می رساند مشارکت کنندگانی  که در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت درخواست فضای بدون تجهیزات و فضای باز نموده و راسا اقدام به غرفه سازی می نمایند،  لازم است ضمن هماهنگی با پیمانکار غرفه ساز خود به سایت انجمن غرفه سازان به آدرس
http://esbat.org
 
  مراجعه و فقط به صورت آنلاین اقدام به بارگذاری نقشه و سایر مدارک درخواستی جهت اخذ تائیدیه و مجوز غرفه سازی اقدام نمایند.

بنابراین خواهشمند است از مراجعه حضوری جهت اخذ تائیدیه غرفه سازی خودداری فرمایید چون مجری مجاز به دریافت فیزیکی مدارک و تائید آنها نخواهد بود.
 
                                              با تشکر
                                ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت