آغاز ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 1398/02/28

متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت میتوانند از روز شنبه 98/02/28 تا زمان تکمیل ظرفیت نمایشگاه به سایت ثبت نام این نمایشگاه به نشانی www.idro-sanat.com مراجعه فرمایند.
لطفا اینجا را کلیک نمایید.