تماس با ما

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:
آدرس: تهران- بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران،
ضلع شمال شرقی جایگاه، ساختمان Ufi (سالن 61)-

کدپستی: 1999613954

  تلفن:   7 -22662765  (021),  6 -22662774 (021) -  فکس: 22662772 - (021)

  پست الکترونيک:   info@idro-fairs.com

  وبسایت:  www.idro-fairs.com